Det gør jeg

Gaden PR & Kommunikation udarbejder i tæt samarbejde med kunden en kommunikationsstrategi og varetager alle opgaver, der er forbundet med eksekveringen af denne.

Jeg hjælper til med at skabe klarhed omkring kundens verbale og visuelle identitet. Og via mit store netværk hjælper jeg kunden med at knytte de tråde og skabe de forandringer, der optimerer det kommunikative og skaber vækst og resultater.

Jeg lægger stor vægt på at lære kunden at kende, at sætte mig ind i det enkelte projekt, sammen med kunden at indkredse mål- og interessegrupper og at finde frem til øvrige interessenter.

Intet led i processen fra afsender til modtager kan undværes i den strategiske værktøjskasse, der danner grundlaget for al god PR & Kommunikation.

Eksempler på mine kompetencer

Identitet

Det kan være svært at se sig selv eller sit produkt udefra. Jeg kan være med til at definere de værdier og de nøglebegreber, der til sammen udgør kundens eller et givent produkts identitet. Klar identitet er basis for at kunne arbejde med ekstern såvel som intern kommunikation.

Kommunikationsstrategi

En god kommunikationsstrategi omfavner kunden og produktet på den lange bane. Med afsæt i styrker og svagheder hjælper jeg med at kortlægge kundens identitet og de vinkler, der kan arbejde for kunden. Kommunikationsstrategien er nøglen til at skabe den rigtige forbindelse mellem kunden og den omgivende verden.

Presseplan

Sammen med kunden udarbejder jeg med afsæt i produktet og kundens historie en plan for PR-arbejdet. Planen er tro overfor kundens identitet og er et konkret værktøj, der indeholder en tidslinje og en liste over de medier, det er relevant at opsøge i forhold til at nå de ønskede målgrupper og modtagere.

Rådgivning

Selv virksomheder med egne ressourcer på PR-fronten kan have brug for en professionel rådgiver, der kan se tingene udefra. Jeg hjælper gerne med at skærpe budskabet i skriftligt materiale og med at udarbejde en plan for PR eller formulere et budskab, forme indholdet i et oplæg, en høring, en panel-debat eller andet.

Krisekommunikation

Når lokummet brænder vil der ofte være brug for akut sparring eller en professionel partner, der kan hjælpe med at skabe handling og klar kommunikation, som gør en positiv forskel. Måske er der forhold, der øger risikoen for misforståelser og dårlig omtale, hvis ikke kommunikationen styres i den rigtige retning. Måske er den dårlige omtale allerede en realitet og den negative spiral i gang – og så er det vigtigt at overveje sine ord og sine skridt for at vende udviklingen i en positiv retning. Jeg har årelang erfaring i krisekommunikation, der slukker branden og mindsker krisen.

Pressetræning

Jeg tilbyder pressetræning som en del af arbejdet med kommunikationsstrategi. Når den overordnede linje for kommunikationen er lagt, gennemføres interview-træning, hvor kunden i trygge rammer får øvelse i interview-situationen. Interview-øvelserne evalueres i fællesskab og som et konkret redskab udarbejdes et question & answer dokument.

Projektstyring

Når mange parter skal spille sammen i en kommunikationsopgave – det være sig tekstforfattere, grafikere, fotografer m.fl. – hvor der indgår et budget og en række deadlines, er der brug for kompetent projektstyring. Gaden PR & Kommunikation har stor erfaring i at være tovholder i kreative processer.

Website

Skal et nyt website opbygges, tilbyder jeg at være sparringspartner på tekster og den visuelle del af sitet. Sammen med nære samarbejdspartnere tilbydes også total-løsninger på udarbejdelse af website. Skal et eksisterende website laves om, tilbyder jeg forud for ændringerne en kritisk og konstruktiv gennemgang af det eksisterende website, så alle ændringer er målrettede og fokuserede.

Pressemeddelelse

En pressemeddelelse skal være fængende, skarp, præcis og faktuel. Gaden PR & Kommunikation har skrevet et utal af pressemeddelelser for en række forskellige brancher.

Biografi

Når en pressemeddelelse ikke er nok, kan en kortere biografi være god at supplere med. Gaden PR & Kommunikation har især skrevet biografier for kreative brancher, når eksempelvis en musiker skal have hele sin historie opsummeret forud for en pladeudgivelse, eller en komiker forud for et nyt stand-up show. Biografien bruges af medierne som research til det gode interview, ligesom den kan bruges på websitet og i andre sammenhænge.

Specialer

Med fjorten års beskæftigelse i musikindustrien har Søren Gaden en tung erfaring med planlægning og eksekvering af presseplaner og PR-strategier for en lang række danske og internationale musiknavne. Også i eget regi – Gaden PR & Kommunikation – har Søren Gaden arbejdet med en lang række både etablerede og upcoming kunstnere.

Endvidere har Gaden PR & Kommunikation arbejdet for nogle af landets største bookingbureauer, filmselskaber og pladeselskaber.